O firmě NET GmbH 2016-10-13T09:27:19+02:00

Společnost NET GmbH je přední výrobce produktů určených k čištění odpadních průmyslových vod.

Jako jedna z mála firem se soustředí na produkci speciálních chemikálií, organických deemulgátorů, určených ke štěpení odpadních průmyslových emulzí. Další oblastí produkce jsou speciální produkty na srážení těžkých kovů, jedná se o vlastní firemní patent.

NETsplit produkty jsou mocnými činidly pro štepení emulzí odpadních chladiv a olejů. Jejich efektivita je vysoká i navzdory měnícímu se složení a koncentrace odpadních emulzí, které musí být zpracovány.

Vysoce výkonné chladící emulze potřebují moderní způsob likvidace.

V kovoprůmyslu se neustále zlepšují technologické a výrobní procesy, vedoucí ke zvyšování řezných rychlostí a schopností zpracovat i hi-tech materiály. Vysoce výkonné moderní chladící emulze jsou navrhovány tak, aby odpovídaly těmto trendům.

Syntetické základy v emulzích, jako např. polyestery nebo estery, již částečně či plně nahrazují minerální olej.

Tyto moderní emulze byly vyvinuty velice rychle, ovšem vývoj prostředků k jejich likvidaci za tím zaostal. Řešení tohoto problému bylo nalezeno nedávno. Speciální produkty a procesy jsou nyní dostupné, aby pomohly pracovníkům neutralizačních stanic k dosažení limitů
daných místní legislativou.